Anasayfa Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNI

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11 içeriğinde belirtilmiş olan haklarınıza istinaden; kanunun 11. Maddesi ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince aşağıda yer alan vasıtalar ile Şirketimiz yetkili birimlerine iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Yazılı Olarak

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bilgi taleplerinizi “Şekerpınar Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 13/1 Çayırova/Kocaeli” adresine ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kayıtlı Elektronik Posta

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bilgi taleplerinizi şirketimize ait ….. KEP adresine iletebilirsiniz.

Sistemimizde Kayıtlı Olmayan E-Posta Adresi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bilgi taleplerinizi mobil imza veya e-imza ile şirketimize ait info@ruzgarcrane.com uzantılı posta adresine iletebilirsiniz.

Sistemimizde Kayıtlı E-Posta Adresiniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bilgi taleplerinizi şirketimize ait info@ruzgarcrane.com uzantılı e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Ad / Soyad

 

T.C. Kimlik no

 

Yabancı T.C. Kimlik No

 

Pasaport No / Uyruk

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İşyeri Adresi

 

Telefon No

 

E-posta (KEP)

 

Posta Adresi

 

Faks Numarası

 

 

TALEP KONUSU

Kanunun 11. Maddesi ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” m.5 gereğince taleplerinizi açık bir şekilde paylaşmanız ve eğer mevcutsa konu hakkındaki ek belge ve bilgileri başvuru formu ile birlikte teslim etmeniz gerekmektedir.

 

 

Ayrıca başvuru içeriğinde, talebinizin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesindeki yazılı fıkralardan hangisine yönelik olduğunu, farklı bir talebiniz var ise gerekçe ve hukuki sebebini bildirmeniz ve talebinize hangi iletişim yolu ile cevap almak istediğinizi belirtmeniz mühimdir.

BAŞVURUNUZA HANGİ İLETİŞİM YOLU İLE CEVAP ALMAK İSTEDİĞİNİZİ BELİRTİNİZ

 

Başvurunuza ilişkin cevap; 6698 Sayılı Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tebliğleri çerçevesinde; talebin niteliğine göre en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içinde alınacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektirir hallerde şirketimizin 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücreti tarafınızdan talep etme hakkı saklıdır. Başvuru esnasında şirketimizce, kimlik bilgilerinin teyit edilmesi amaçlı olarak kimlik ibraz edilmesini talep etme hakkı saklıdır.

Yukarıda belirtmiş olduğum açıklamalarım doğrultusunda işlem yapılmasını talep ederim.

Başvuru Sahibi                  :

Tarih                     :

Ekler                     :

İmza                     :