Anasayfa Çevre Politikası

ÇEVRE POLITIKASI

İSG VE ÇEVRE POLİTİKASI

Taahhüdümüz, sürekli olarak çevresel performansımızı iyileştirmek, faaliyetlerimize ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır.

 

RÜZGAR; faaliyetlerini, yaşam döngüsü, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir gelişme ve sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktadır.

 

HEDEFİMİZ

İş sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Çevre Konuları ile ilgili tüm yasal gerekliliklere uymak ve bunu şirket kültürünün parçası haline getirerek sürekli geliştirmeyi,

Sistematik bir yaklaşımla kuruluşta, İSG ile ilgili tehlikeleri belirleyerek, kaza ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden tüm önleyici tedbirleri almayı,

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının yaratılmasının, öncelikli amacımız olduğu bilincini tüm çalışanlarımıza kazandırmak ve geliştirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi,

Müşteri enerji çözümlerimizi en faydalı olacak şekilde ve çevreye duyarlı olarak sunmayı,

Çevreye duyarlı ürün ve hizmetlerin geliştirmeyi,

Çevre ve İSG sorunları konusunda hassas olarak yenilikleri ve gelişmeleri takip etmeyi,

Çevre ve İSG yönetmeliklerine koşulsuz ve istekli uygunluk sağlamayı,

Çevre konusunda, çalışanlar ve müşteriler ile farkındalık yaratıp çevre dostu bakışını yaymayı,

Konumuz ile alakalı tüm iş süreçlerimizde çevresel etkileri kesinlikle dikkate almayı,

Çalışmalarımızda olabilecek her türlü çevre kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasını,

Tüm bölümlerimizin, işleyişlerinde çevre ve İSG faktörlerini dikkate almasını,

Atıkları, çevreye en az etki edecek şekilde azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,

Enerji ve su gibi doğal kaynaklarımızı koruma çalışmalarını gerçekleştirmeyi,

Geri dönüşüm politikasının esas alınma faaliyetlerinin yapılmasını,

Çevreye duyarlı çalışma sistemimiz ile tedarik edilen ürünlerin çevreye etkilerinin ayrıntılı sorgulanmasını,

İSG ve Çevre Yönetim Sistemlerini takip edilerek sürekli gelişimini sağlamayı.

Rüzgar;  tüm çalışma süreçlerinde ve her bölümünde saydığımız konu başlıkları ile Çevre ve İSG konularında verdiği sözleri tutmayı taahhüt eder.